Anmälan - Bartender i Göteborg

Bartender i Göteborg, 4 november 2024 till 29 november 2024Villkor!

Du måste ha fyllt 18 år för att få gå vår bartenderutbildning.

Anmälan är bindande efter att du anmält dig och betalt din anmälningsavgift.

Betalning görs efter anvisning i kallelsen eller fakturan.

Uteblir betalningen mister du din plats.

Fullföljs ej utbildningen utdelas heller inget diplom/certificat.

Avbokning av kurs kan göras utan kostnad om Cocktailskolan meddelas detta inom 45 dagar före kursens startdatum. Enligt lag har du även 14 dagars ångerrätt från och med att avtal har ingåtts. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt återbetalar Cocktailskolan den inbetalda kursavgiften snarast möjligt och senast 14 dagar efter att du har informerat oss.

Om du avbryter din kurs p.g.a. oförutsedda omständigheter som t.ex. sjukdom eller brand återbetalar vi den inbetalda kursavgiften med avdrag för den del av utbildningstjänsten som redan har utförts. Alternativt kan du få gå om den missade delen vid ett annat kurstillfälle, dock senast ett år efter att kursen avbröts.

Vid avbokning utan skälig anledning tvingas Cocktailskolan debitera dig för våra kostnader samt utebliven vinst. Avbokningskostnaden bedöms alltid i det enskilda fallet men kan som högst bli hela den inbetalda kursavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om inte tillräckligt många elever skulle anmäla sig. Om kursen ställs in erbjuds eleven att bli flyttad till nästa kursstart, i annat fall återbetalas hela det inbetalda beloppet.

En oförutsedd extraordinär händelse som inte Cocktailskolan kan råda över (force majeur) kan bryta detta avtal med eleven. Exempel på force majeur är miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan liknande ingripande händelse.